Tuntunan Doa Qunut Memasuki Malam ke 15 Saat Sholat Witir Ramadan

PenaKalam – Pada saat umat muslim memasuki malam ke 15 ramadan, maka dalam Majhab Imam Syafii menyebutkan untuk melakukan doa Qunut ketika sholat witir setelah rampung menunaikan sholat tarawih

Namun seperti diketahui Sholat Witir adalah sholat sunah yang dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil. Dan bisa dilakukan pada saat bukan malam ramadan saja.

Lalu, doa qunut dalam majhab lain dianjurkan juga untuk dibacakan saat sholat wajib Subuh setelah rukuk dalam rokaat yang kedua.

Doa qunut ramadan dibaca setelah rukuk atau pada saat i’tidal sebelum melakukan sujud menjelang raka’at sholat witir berakhir.

Sahabat penakalam.id bisa melihat bacaan doa qunut jika melakukannya sendiri di rumah karena misalkan berhalangan untuk sholat witir berjamaah. Berikut adalah bacaan latin dan artinya

“Allahummahdini fiiman hadayt, wa ‘aafinii fiiman ‘aafayt, wa tawallanii fiiman tawallayt, wa baariklii fiiman a’thoyt, waqinii syarro maa qodhoyt, wallaa yuqdhoo ‘alaik, wa innahu laa yadzillu man waalayt, walaa ya’izzu man ‘aadayt, tabaarakta robbanaa wa ta’aalayt, wa astagfiruka wa atuubu ilaik, wa shallallahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam”.

Artinya:
“Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana Engkau memberikan petunjuk (kepada selainku), berilah keselamatan sebagaimana Engkau memberikan keselamatan (kepada selainku), rawatlah aku sebagaimana Engkau merawat orang lain, berilah keberkahan kepadaku pada semua pemberian-Mu, lindungilah aku dari kejelekan takdir-Mu, sesungguhnya Engkau menakdirkan dan tidak ditakdirkan, dan sesungguhnya tidak terhinakan orang yang menjadikan Engkau sebagai wali, dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi.

Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau, wahai Rabb kami. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan, aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya”.

Comment